• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

.....

เรื่อง   แจ้งอีกหนึ่งช่องทางการประชาสัมพันธุ์ข้อมูลข่าวสารกับ fan page ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

เพื่อให้มีช่องทางการประชาสัมพันธุ์ที่หลากหลาย เพื่อการกระจายข่าสารให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

ทางผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน จึงได้จัดทำ fan page ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
เพื่อเป็นอีกช่องทางในการประชาสัมพันธุ์ ประกาศ ข้อมูล ข่าวสาร หรือการแบ่งปันประสบการณ์ ต่างๆ

ซึ่งหากท่านสมาชิกของ facebook แล้ว ก็สามารถคลิก Like เพื่อติดตามข้อมูลจากทางโรงเรียนได้ที่

  Facebook Fanpage โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

 

 

 

 

พบปัญหาในการใช้งาน หรือแนะนำ ติชม

โปรดติดต่อมาที่ ครูใหม่ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.