• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

ประกาศ

.....

เรื่อง   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2557

(chulabhorn science- MathTest 2014)  ระดับประถมศึกษาศึกษา

สอบวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน  2557

ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

 

>> ดูรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบ คลิกที่นี่ <<